Terug naar hoofdmenu Raamposters en zo Terug naar de bovenkant van de pagina

Hoezo "Stem tégen de deelgemeente"?

Bij de verkiezingen op 7 maart worden mensen uitgenodigd om zowel voor de gemeenteraad én de deelgemeenteraad te stemmen. U kunt natuurlijk op verschillende partijen stemmen. Bijvoorbeeld op een SP-er voor in de Gemeenteraad en een CDA-er voor de Deelgemeenteraad. Maar gebleken is dat mensen soms een stem achterwege laten. In 2002, de "raadsverkiezingen van Fortuyn", brachten van de 453.140 opgeroepen kiezers 248.217 een stem uit voor de gemeenteraad, en 241.132 voor de deelgemeenten. Een verschil van 7.085 stemmen. "Niet veel", kunt u zeggen, maar de Stadspartij zit in de gemeenteraad met totaal 6.098 stemmen, de ChristenUnie/SGP met 6.834 stemmen, en de SP met 9.815 stemmen. Hoewel niet rekenkundig verantwoord zou je kunnen zeggen dat de niet-stemmers één zetel in de gemeenteraad vertegenwoordigen.

De stembusuitslagen van 2002, maar ook de opkomst en uitslag van het Europees Referendum, de Provinciale Statenverkiezingen (weet u nog, 11 maart 2003? Opkomst in Rotterdam 36,5%), de Europese Verkiezingen (10 juni 2004, opkomst 39,3%), de Waterschapsverkiezingen van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (meerdere data geweest wegens onregelmatigheden, opkomst laat zich raden), laten zien dat men niet zo maar meer een (digitaal) kruisje zet. Stemrecht is mooi, maar men maakt er geen gebruik van als men niet weet waar het over gaat. Het is ook niet voor niets dat deelraadsverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen nu op één dag vallen. De ervaringen met lage opkomst uit de begintijd van de deelgemeenten zijn niet vergeten.

Het stadsbestuur van Rotterdam is er niet in geslaagd om een stevige hervorming van de deelgemeenten op stapel te zetten. Met de discussie in de Rotterdamse politieke partijen is de strijd niet gestreden: het is aan de kiezer op 7 maart. Stemt zij/hij op een partij die de deelgemeenten wil afschaffen? Stemt zij/hij op een protestpartij? Of stemt zij/hij alleen voor de Gemeenteraad en níet voor de Deelgemeenteraad?

Argumenten

Deze website is gemaakt door een voorstander van het systeem van deelgemeenten, dus ik kan alleen raden naar uw overwegingen om tegen te zijn. De website StemTegenDeDeelgemeente.nl wil helpen Rotterdammers duidelijk te maken dat er een echte keuze ligt op 7 maart. Wat wordt zoal genoemd door tegenstanders?

 • Hoewel aardig bedacht is van directe betrokkenheid van de bevolking bij de politiek in de deelgemeenten weinig te zien
 • Deelraadbestuurders gedragen zich soms uiterst regentesk
 • Deelgemeenten zijn een parkeerplaats voor politici waar men niet veel meer in zag (een soort troostprijs dus)
 • Vele deelraadpolitici willen hogerop en zullen daarom zelden een positie in te durven nemen tegen de raadsfractie van hun kleur aan de Coolsingel
 • Deelgemeenten blijken om een of andere reden niet te bereiken
 • Er zijn klachten over het functioneren van deelgemeenten
 • Een onderwerp als "veiligheid" werd tot voor kort óf genegeerd óf "soft" benaderd
 • Bij echte verloedering grijpt de Coolsingel in en bombardeert een gebied tot Hotspot, waar de wethouder de baas is en niet de deelraad. De deelraad is er alleen voor "tussentijds".
 • Veel bewoners zien hun deelraad niet als bondgenoot maar als obstakel. Als ze hun deelraad aanspreken, wijzen die snel naar de Coolsingel en op het Stadhuis worden ze dan weer terug gestuurd naar hun deelgemeente.
 • In deelgemeentes zijn wijken samengevoegd die historisch niets met elkaar te maken hebben. Kralingen bij Crooswijk; de Kop van Zuid bij Afrikaanderwijk bij Katendrecht bij Hillesluis bij Vreewijk bij het Noordereiland of Feijenoord.
 • Anderzijds is het raar dat sommige gebieden wél zelfstandig opereren, los van Rotterdam, en andere niet. Waarom is Spijkenisse zelfstandig en Hoogvliet niet? Waarom Capelle wel en Alexanderpolder niet? Waarom Hillegersberg niet en Bergschenhoek wel? Waarom IJsselmonde niet en Barendrecht wel? En heeft Hoek van Holland niet veel meer binding met het Westland dan met Rotterdam?

Quanta costa?

Andere onderwerpen halen de politieke agenda niet eens. Je kunt bijvoorbeeld onderzoek doen via de Deelgemeenteverordening 2002, de Gemeentewet, een bezoldigingsregeling, die verwijst naar een regel uit het BBRA (ambtenaren-schalen). En daar kan iedereen, gewoon op Internet, de bedragen nalezen die deelgemeentelijk bestuurders verdienen. Voor de zekerheid heb ik alles gecheckt bij de Rotterdamse Bestuursdienst. In december 2000 kregen de Bestuurders van Hillegersberg-Schiebroek 3.941,08 Euro bruto per maand, maar in maart 2004 al ieder 5.925,23 Euro. Een stijging van 2.000 Euro, of 50%... In andere deelgemeenten is het waarschijnlijk net zo. Toen ik daarover publiceerde kreeg ik een boos mailtje van een Rotterdamse partijbaron. Ik heb geen moeite met een goede beloning, maar wel met het feit dat 1. veel van de deelgemeentelijk bestuurders een veel lager salaris kregen in hun vorige werkkring, een indicatie voor hun marktwaarde/kwaliteiten en 2. een gemeente als Rotterdam voor het college van B&W kan putten uit een uitgebreid netwerk van uitstekende bestuurders, maar het er bij deelgemeenten vaak om gaat "wie wil". Kijk, 50% loonsverhoging ten opzichte van een bestaand salaris zou je kunnen doen als je de absolute top binnenhaalt. Om iemand te paaien die echt wat kan maken van zo'n deelgemeente. Maar wat zie je: het zijn vaak gewoon dezelfde mensen die eerst bedrag x ontvingen en nu bedrag x plus de helft erbovenop.

Raadsleden doen zich vaak voor als vrijwilligers. Ik kreeg in 2003 gewoon 766 Euro per maand voor mijn raadswerk in een deelgemeente van net meer dan 40.000 inwoners. Ik heb ook geen moeite met deze vergoedingen, omdat raadswerk tijd kost, en het moeilijk is om het naast een baan te doen. Denk er dan wel aan dat inderdaad de Rotterdamse gemeenteraad vaak vergadert in kantooruren, waardoor je bij je baas moet wegblijven. Maar veel deelgemeenten organiseren hun vergaderingen buiten kantooruren. Je loopt dan geen inkomsten mis, en hebt eigenlijk alleen een (zeer) drukke hobby. Bij het kleinere pakket bevoegdheden dat deelgemeenten hebben ten opzichte van gemeenten is het evenwel moeilijk om 10 uur gemiddeld per week te besteden. En veel deelraadsleden in mijn deelgemeente komen daar niet eens aan, en doen vooral de vergaderingen met de andere raadsleden in plaats van wijkactiviteiten. Enfin, op basis van een werkweek van 36 uur kom je dan op een omgerekende vergoeding van 36 gedeeld door 10 maal 766 = 2.758 Euro per maand. Ter vergelijking: het minimumloon lag in 2005 op 1.264,80 Euro per maand bruto en een alleenstaande met bijstand kreeg in dat jaar 549,28 Euro per maand.

Alle deelgemeenten samen gaven in 2003 266.222.000 Euro uit (op basis van totalen deelgemeentefonds) In 2001 woonden er 562.330 mensen in Rotterdamse deelgemeenten (dat is de gemeente min het centrum, wat geen deelgemeente is, min Pernis). Dat is gemiddeld 473 Euro per inwoner per jaar. Ziet u die 473 Euro per jaar terug in uw leven of uw omgeving? De lokale krantjes, overigens, bevatten "Informatie van uw Deelgemeente", maar als u die regelmatig leest ziet u dan niet meer over wat gemeentelijke diensten allemaal voor u doen, dan wat de deelgemeente zelf doet?

Conclusie

Als u deze bezwaren zo belangrijk vindt dat u denkt "ik word zonder deelgemeenten niet minder slecht geholpen door de stad, zeker als die iets blijft doen aan wijkbeleid", dan is het misschien een idee om op 7 maart alleen voor de Gemeenteraad te stemmen, en níet voor de Deelgemeenteraad. Geen proteststem, geen stem op een partij die zegt tégen de deelgemeenten te zijn, gewoon niet. Zo zal het verschil in opkomstcijfers laten zien wat de Rotterdammer echt denkt van de deelgemeenten.

Heeft u dan geen morele plicht om te stemmen? Ja, in algemene zin wel. Zeker Rotterdam weet wat het is om bezet, gebombardeerd en geplunderd te worden door anti-democraten. Maar u gaat toch stemmen? U stemt voor de Gemeenteraad, want dáár worden de zaken gedaan. Dáár valt de beslissing over sociale zaken, over gemeentelijke belastingen, over onderwijs, over ruimtelijke ordening. Doen deelgemeenten immers niet veel meer dan straatonderhoud en vage dingen in buurthuizen? Een lage opkomst betekent ook niet dat dat werk stopt. Provincies draaien gewoon door na opkomstpercentages van net over een derde van de opgeroepen kiezers, en waterschappen melden de opkomst niet eens op hun website, maar houden onze voeten droog. En bovendien: omdat de verkiezingen voor de Gemeenteraad en de Deelgemeenteraden tegelijk plaatsvinden, met dezelfde opgeroepen kiezers, is uw niet-stem óók een meetbare stem. Anders dan bij verkiezingen die "los" plaatsvinden.

Tips om deze site te verbeteren zijn welkom. De hier genoemde voorbeelden komen uit vele websites van allerlei politieke richtingen en organisaties.

PromotiemateriaalAls u tegenstander bent van het systeem van deelgemeenten, kies zelf dan de partij die het meest uw belangen dient in de gemeenteraad, en gebruik uw niet-stem voor de deelgemeenteraad als een referendum-stem. Stem níet voor de Deelgemeenteraad. Gebruik eventueel promotiemateriaal om anderen te motiveren hetzelfde te doen.

StemTegenDeDeelgemeente.nl is een initiatief van Joost Smits, politiek actief in Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek. Contact opnemen is gewenst, klik hier.

Bezoek ook eens de EerlijkWonen.nl - Uw moderne en betaalbare huurwoning voor 200 Euro website. Uw moderne en betaalbare huurwoning voor 200 Euro.

Toelichting op de uitgaven deelgemeentefonds:

Hoe ver moet je gaan met het weergeven van de mening van tegenstanders van de deelgemeenten? Na de opening van de website stond hier een halve week lang zonder toelichting dat per inwoner 473 Euro per jaar wordt uitgegeven door de deelgemeenten. Dat is ook zo, en die berekening en gegevens komen rechtstreeks uit een kritisch rapport. Omdat in deze verkiezingstijd soms de boodschap en de boodschapper door elkaar worden gehaald zal ik bronvermeldingen pas na 7 maart toevoegen.

Niet dat ik erop ben aangesproken door de lezers van deze website, maar volgens mij wordt van een groot deel van het geld dat de deelgemeenten krijgen gewoon schoolmaatschappelijk werk gedaan, en straten en parken onderhouden, jeugdactiviteiten gehouden, en sportaccommodaties geŽxploiteerd. In het rapport staat letterlijk: "Het totaal geeft echter een beeld van een overmaat aan 'overhead', veel bestuurders en hoge kosten."

In Hillegersberg-Schiebroek gaat in 2006 (Begroting) 8,8% naar de begrotingstitels 211-261, wat je de 'overhead' zou kunnen noemen, maar waar niet alleen het deelgemeentebestuur onder valt, maar ook juridische zaken en veiligheidsbeleid. Ik neem het ruim. Als die 8,8% wordt aangenomen als Rotterdams gemiddelde, dan is 8,8% van 473 slechts 3,48 Euro per inwoner per maand. Je zou kunnen argumenteren dat er ook aan de gemeentelijke kant "overhead" is wegens de deelgemeenten, omdat gemeentelijke diensten aparte "accountmanagers" moeten instellen om de deelgemeenten te bedienen. Aan de andere kant kun je ook argumenteren dat zelfs bij afschaffing van de deelgemeenten ook de critici volhouden dat er vertakkingen van de gemeente moeten zijn tot in de wijken. Het zou interessant zijn om te kijken welke "bestuurskosten" in Den Haag en Utrecht (steden zonder deelgemeenten) worden gemaakt. Het lijkt mij sterk dat zelfs met stroomlijnen een besparing van meer dan 10 Euro per inwoner per maand mogelijk is. En daarvan moet je je afvragen of die besparing wordt uitgekeerd aan de burgers, of dat er weer een ander gat mee wordt gevuld.

Toelichting op de "verkiezingen van Fortuyn", de gemeenteraadsverkiezingen van 2002:

Ja, het waren de verkiezingen van Fortuyn, en mensen zochten op de kieslijsten in de meeste deelgemeenten tevergeefs naar Fortuyn's partij. Van 1998 zijn er centraal geen stembusresultaten van alle deelgemeenten beschikbaar. Op dit moment heb ik alleen die van Hillegersberg-Schiebroek. Daar werden in 1998 30.890 kiezers opgeroepen. Daarvan brachten 18.587 een geldige stem uit voor de deelraad, en 18.595 voor de gemeenteraad. Slechts 8 stemmen verschil. Om te vergelijken, in 2002 werden in dezelfde deelgemeente 31.773 kiezers opgeroepen met 20.876 stemmen voor de deelraad en 21.172 stemmen voor de gemeenteraad. Dus 296 verschil, terwijl de Stadspartij in 2002 in Hillegersberg-Schiebroek al 465 stemmen kreeg, de ChristenUnie/SGP 532 en de SP 630. We kunnen dus stellen dat Hillegersberg-Schiebroek tamelijk trouw beide stembussen vult, niet typisch voor heel Rotterdam. Het zou interessant zijn de uitslagen van de deelraadsverkiezingen van heel Rotterdam voor 1998 te hebben. Die van de gemeenteraad heb ik al.